لیست قیمت شیائومی

تاریخ بروزرسانی:

28 بهمن 1399
   گارانتی 18 ماههرنگحافظهمدل تلفن همراه
XIAOMI
RAM8 256GB MI 10T PRO 5G
RAM8 128GB MI 10T 5G
RAM6 128GBMI 10T 5G
256GBMI 10 LITE 5G
128GBMI 10 LITE 5G
128GBNOTE 10 LITE
128GBNOTE 10 LITE
128GBNOTE 9 PROMAX
128GBNOTE 9T 5G
128GBNOTE 9 PRO
128GBNOTE 9 PRO
64GBNOTE 9 PRO
64GBNOTE 9 PRO
128GBNOTE 9S
128GBNOTE 9S
64GBNOTE 9S
64GBNOTE 9S
128GBNOTE 9
128GBNOTE 9
64GBNOTE 9
64GBNOTE 9
128GBNOTE 8 PRO
128GBNOTR 8 PRO
64GBNOTE 8 PRO
64GBNOTE 8 PRO
128GBNOTE 8
128GBNOTE 8
64GBNOTE 8
64GBNOTE 8
128GBREDMI 10X
128GBPOCO X3
128GBPOCO X3
64GBPOCO X3
64GBPOCO X3
128GBPOCO M3
128GBPOCO M3
64GBPOCO M3
64GBPOCO M3
128GBREDMI 9T
64GBREDMI 9T
64GBREDMI 9
64GBREDMI 9
32GBREDMI 9
32GBREDMI 9
64GBREDMI 9C
32GBREDMI 9C
32GBREDMI 9A